Yoğun rekabet ortamı içerisinde, başarıyı yakalamak isteyen ve bu nedenle asli faaliyetlerini kesintisiz ve kusursuz biçimde sürdürmek zorunda olan kuruluşlar,  fiziki çalışma ortamlarında; tesislerinin yönetimi ve korunması sürecinde, destek alabilecekleri ve güvenebilecekleri iş ortaklarına ihtiyaç duyarlar.

Tesisinizin, teknolojik  sistemler ışığında, stratejik planlama ve politikalarla,  yönetim-organizasyonun oluşturulması, işletme bütçelerinin ve yönetim planlarının hazırlanması için Alize;

Profesyonel Temizlik, Güvenlik, Bahçe Bakım, Destek ve Teknik hizmetler, haşere ile mücadele, cam temizliği ve enerji yönetimi

alanlarında bütünleşik bir hizmet sunmaktadır.